ประวัติ

ของ

เบสท์เทคฯ

      บริษัท เบสท์เทค กรุ๊ป เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาคาร ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ด้วยทีมงานที่มุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้า และ ประสบการณ์ ด้วยความจริงใจ   เพื่อต้องการให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด  บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพงานเคลือบ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐาน คือ

        การเตรียมพื้นผิวด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้กลายสภาพเป็นพื้นผิวที่พร้อมสำหรับการเคลือบ ทุกเฉดสีตามความประสงค์ของท่าน เพื่อให้ได้พื้นผิวที่คงทนง่ายต่ิอการบำรุงรักษา ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
บริการของเราคือ บริการงานเคลือบพื้นโรงงานอุตสาหกรรม เคลือบพื้นอีพ๊อกซี่ เคลือบพื้นโพลียูรีเทน (PU) เคลือบป้องกันการรั่วซึมหลังคาดาดฟ้า เคลือบอุปกรณ์ โลหะ เคลือบเครื่องจักรBest Techเราให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาระบบเคลือบ การใช้งานการบำรุงรักษาเครื่อง บริษัทมีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำปรึกษาและการบริการกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด นอกจากนี้ยังมีการรับประกันผลงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผลงานทุกชิ้นจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อนและหลังการทำงาน

บริการงานเคลือบพื้นเคลือบโลหะ

เราสามารถแบ่งประเภทเคลือบ อาทิเช่น.

Befor and After

มาตรฐานเรา

"งานเคลือบพื้น..คิดถึง Best Tech"

งานเคลือบพื้น

ผลงานของเรา

วัฒนธรรมองค์กร

Epoxy Flooring Coating Epoxy Flooring Coating