WELCOME

To

BestTech

      Metal Coating การเคลือบโลหะ  การเคลือบโลหะเคลือบเพื่อป้องกันการการเกิดสนิม การผุกร่อน Corrosion, Erosion ป้องกันการเสียดสี Abrasion Protection ป้องกันสารเคมี Chemical Protection ป้องกัน และรักษาโครงสร้างให้มีการใช้งานได้ยาวนานยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรBest Tech มีความแข็งแรง เนื่องจากได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานความแข็งแรงจากสถาบันชั้นนำ ฯ

บริการงานเคลือบพื้นเคลือบโลหะ

เราสามารถแบ่งประเภทเคลือบ อาทิเช่น.

Ceramic Coating

คือการการเคลือบสาร Epoxy ที่ผสมด้วยผงเซรามิคด้วยการใช้แปรงทา หรือใช้เกรียงเคลือบปาดไปบนผิวโลหะ ต่างๆ ของอุปกรณ์เพื่อช่วยให้ทนการสึกหรอจากการกัดกร่อน หรือทนสารเคมี หรือใช้สำหรับซ่อมแซมผิวหน้าที่ชำรุดสึกหรอ ให้ราบเรียบดีดังเดิม

Ceramic Rebuild Coating

รับเคลือบใบพัด ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยสาร (Ceramic Rebuild Putty ) สารอีพ๊อกซี่ 100%คุณภาพสูงเนื้อสารเป็นครีมข้นซ่อมผิวเสริมเนื้อโลหะที่สึกกร่อนที่เสียหายไป เนื้อสารมีความแข็งแกร่งสูงทนต่อการสึกกร่อน และการกัดกร่อนจากสนิมและสารเคมี กัดกร่อน

Epoxy Coating

รับเคลือบถัง แทงค์ ป้องกันสนิม ป้องกันกัดกร่อนเคลือบด้วยสาร โพลี่ยูเรเทน100% รับเคลือบผิวโลหะมีความมันเงา เหมาะสำหรับงานที่อยู่ภายนอกอาคารป้องกันสารเคมีรุนแรง กัดกร่อน เคลือบป้องกันสนิม

Polyurethane Coating

รับเคลือบท่อ Pip Line ป้องกันสนิม ป้องกันกัดกร่อนเคลือบด้วยสาร โพลี่ยูเรเทน และสารฮีพ๊อกซี่ 100%รับเคลือบผิวโลหะ มีความมันเงา เหมาะสำหรับงานที่อยู่ภายนอกอาคาร ป้องกันสารเคมีรุนแรง กัดกร่อนเคลือบป้องกันสนิม

วัสดุที่ใช้เคลือบโลหะ ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

Metal Coating การเคลือบโลหะ

ก่อนติดตั้ง และ หลังติดตั้ง

ผลงานของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

Epoxy Flooring Coating

เป็นบริษัทฯ ผู้นำด้านความหลากหลายงานเคลือบพื้น งานเคลือบโลหะในราคาที่ยุติธรรมพร้อมคุณภาพ และบริการที่รวดเร็ว.

  • สร้างสรรค์
  • พัฒนาการทำงานและบริการเป็นเลิศแก่ลูกค้าลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

  • ส่งเสริม
  • ศักยภาพและประสิทธิภาพของทีมงาานการศึกษาของพนักงานและผลักดันฐานความรู้แก่พนักงาน

  • เสริมสร้าง
  • ความมั่นคงกับองค์กรเพื่อผลตอบแทนที่ดีแก่พนักงาน และผู้ถือหุ้น

ติดต่อเรา

Factory

บริษัท เบสท์เทค กรุ๊ป เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
364/16 บี ซอยศูนย์วิจัย4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 02-716-9488 Fax : 02-716-9382
E- mail :btgroup_thailand@yahoo.com
E- mail :bt_group@hotmail.com

Epoxy Flooring Coating